0650 3610 364

   

bdh.mtv@gmail.com

   
        

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

“Gắn xã hội trong kinh doanh” là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của MTV Group. Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, MTV Group cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động xã hội trực tiếp, các hoạt động tài trợ, các phong trào từ thiện, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong “Đại Gia đình” MTV Group.

MTV Group đã và đang gây dựng được hình ảnh và thương hiệu của một Doanh nghiệp đứng đầu về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR), theo đuổi giá trị phát triển bền vững và cam kết gắn các hoạt động với các giá trị đạo đức và luân lý cao nhất. Lý do là Ban lãnh đạo MTV Group tin tưởng chính các doanh nhân, các doanh nghiệp có lương tri mới được tôn vinh và tưởng nhớ lâu dài nhất trong lòng cộng đồng và các thế hệ tiếp nối.

CEO MTV Group

Xe 29 chỗ

: Còn hàng

Liên hệ  

Audi A4

: Xanh

: Việt nam

: Còn hàng

Liên hệ  

Xe cưới Camry 2.4

: Đen

: Việt nam

: Còn hàng

Liên hệ  

^ Về đầu trang
 
Thiết kế website